Facebook!

Laboratuvar

lab1 Tıp Laboratuvarı
   Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji, Seroloji, Ümminoloji, Hormon ve İlaç düzeyi analizleri yapılmaktadır.  
lab2 Röntgen
    X ışınları (röntgen) ile yapılan ve değerini her zaman koruyan temel tıbbi görüntüleme yöntemidir.
lab3 Ultrasonografi
   Uzman ellerde ve modern cihazlarla uygulanmaktadır. Ultrason dalgalarının zararsız olması, tüm yumuşak dokularda kullanılarak, pek çok hastalıkta teşhis konmasını sağlamaktadır. Kas ve kemik dokusunu tanımakta röntgen ne ise, yumuşak dokularda ultrason o kadar önemlidir.
lab4 Renkli Doppler
   İçinden kan akımı geçen atardamar ve toplardamarların incelenmesinde kullanılan ultrasonograik bir yöntemdir.
lab5 EKG
   EKG, kalbin yaydığı bioelektrik dalgaların yazdırılması ile kalp hastalıklarının tanısında ilk başvurulan tanı metodudur.